miercuri, 9 noiembrie 2011

Chemarea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil la sărbătoare,
Ideea de sărbătoare la români pe lângă faptul că este legată fiinţial de Biserică, se constituie într-o definire a personalităţii noastre. Pe români cu adevărat poţi să-i cunoşti într-o zi de sărbătoare. Din păcate şi ideea de sărbătoare autentică, reprezentativă poporului nostru a fost alterată în vremurile acestea secularizate. Mai sus pomeneam faptul că sărbătorile îşi aveau izvorul în Biserică şi în praznuirile ei. Praznicele împărăteşti şi pomenirile sfinţilor erau prilejurile de sărbătoare. Participarea la Sfânta Liturghie în straiele cele mai bune era centrul de greutate al sărbătorii. Orice abatere de la acest principiu era o ieşire din duhul sărbătorii. Pe urmă, avea loc agapa frăţească, în bunăcuviinţă şi dragoste. Sărbătoarea de obicei se încheia cu un moment folcloric, de bun gust, unde sătenii mergeau cu aceleaşi haine cu care au mers şi la Biserică.
Într-o astfel de stare s-au aflat credincioşii ortodocşi ai parohiei Băiţa, cu ocazia pomenirii ocrotitorilor ei, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. Sărbătoarea noastră a avut toate ingredientele unei sărbători autentice, tradiţionale. La sărbătoarea noastră a participat cu voia lui Dumnezeu Preacuviosul Părinte Arhimandrit DUMITRU COBZARU, părintele nostru duhovnicesc. Prezenţa, slujirea şi cuvântul său de învăţătură au însufleţit şi au adus bună mireasmă în sufletele bunilor credincioşi din comunitatea noastră. Părintele Dumitru ne-a vorbit despre îngerul păzitor al comunităţii. Că sfinţii Arhangheli ocrotesc comunitatea noastră am simţit din plin, am simţit însă şi că părintele Dumitru este un înger păzitor al acestei comunităţi. Totul s-a petrecut "în adiere de vânt lin", liniştea harului biruindu-ne dulce.
Împreună cu îngerii, toţi am fost slujitori ai lui Dumnezeu, iar chemarii Arhanghelilor la sărbătoare i-am răspuns prin slujirea binelui suprem şi frumosului autentic.