marți, 9 iunie 2015

Mitropolitul Bartolomeu: Despre familia creștină și educația tinerilor...

      Aş vrea să vă spun câteva cuvinte despre importanţa şi sfinţenia familiei. Drepţii Ioachim şi Ana şi fiica lor Maria au fost adevărata familie creştină. Au avut-o târziu, mai la bătrâneţe, ca fruct al rugăciunilor lor către Dumnezeu, pentru că dacă Dumnezeu este Creatorul vieţii, El este şi Cel care binecuvintează naşterea de prunci. De aceea Maica Domnului a primit o educaţie frumoasă de la părinţii ei care au murit, însă, lăsând-o foarte tânără iar după tradiţie a fost educată la templul din Ierusalim unde era şi şcoală şi unde a învăţat carte. Prin ea să ne explicăm de ce iudeii, în vremea Mântuitorului, se întrebau de unde ştie Acesta atâta carte şi atîta Scriptură, că n-a fost la nici o şcoală. Şi aşa este. Iisus n-a urmat nici o şcoală. De unde ştia carte? După toate probabilităţile de la Maică Sa. Aşa cum eu însumi, când aveam vreo cinci ani şi jumătate, poate şase am simţit în mine gustul de a citi. Dar până să merg la şcoală mai trebuia să treacă un an şi jumătate, poate doi. Şi atunci am rugat-o pe maică-mea, care, deşi fiică de preot, avea doar două clase primare. Era iarnă şi ţesea la război. Eu am găsit un caiet ş-un creion şi mă duceam şi spuneam: Mămico, fă-mi litera „A”. Şi ea oprea suveica şi acolo pe pânza de la războiul de ţesut îmi scria litera „A”. Şi zicea: ăsta e „A”, ăsta e „B”, ăsta e „C” şi aşa am învăţat tot alfabetul de la maică-mea, din mâna ei bătrână. Restul le-am combinat eu, literele între ele şi cuvintele între ele. Şi mai târziu am devenit scriitor. Dar începutul a fost la maică-mea. Acesta este rolul părinţilor în viaţa copiilor. Este foarte importantă această instituţie a familiei care este şi sfântă în acelaşi timp.  Familia are la bază Taina Cununiei, iar Cununia este singura taină pe care nu a întemeiat-o Domnul Iisus Hristos şi nici Sfinţii Apostoli. A întemeiat-o Însuşi Dumnezeu Tatăl. Atunci când i-a făcut pe primii oameni, Adam şi Eva şi cum ne spune Sfânta Scriptură, i-a binecuvântat şi le-a poruncit: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi stăpâniţi pământul şi-l faceţi să rodească”. Aşa s-a întemeiat familia, începutul neamului omenesc, prin binecuvântarea lui Dumnezeu. De aceea în Vechiul Testament familia era sfântă şi multă vreme în viaţa creştinilor până când încetul cu încetul a început să se dilueze. Chiar şi în lumea păgână familia era sacră. Vă aduceţi aminte despre Cornelia, mama grahilor. Era o soţie de nobil din cetatea Romei şi la o reuniune a nobililor toate doamnele au venit cu bijuterii cu salbe la gât, cu brăţări de aur şi ea a venit îmbrăcată simplu cu cei doi copii ai ei. Şi a fost întrebată: Bine dar şi tu eşti bogată şi ai bijuterii acasă, de ce n-ai venit cu ele. Iar ea i-a strâns lângă ea pe cei doi copii şi a spus: Acestea sunt bijuteriile mele. Iar aceştia au fost educaţi de mama lor şi au devenit mari bărbaţi politici în cetatea Romei. Din păcate familia noastră începe să se destrame. Sunt tot mai puţine căsniciile care trec şi pragul Bisericii după ce l-au trecut pe cel al primăriei sau al notarului public. După statisticile pe care le avem, chiar când se încheagă, căsătoriile  se destramă repede. Din trei căsătorii în două intervin divorţuri. Copii se nasc din ce în ce mai puţini. Odată cu libertatea prost înţeleasă, au început avorturile. Peste 1500000 de copii au fost sacrificaţi din pântecele maicii lor. Aşa s-a produs scăderea populaţiei şi dacă acest ritm al avorturilor se va menţine, după statisticile făcute până acum peste 15-20 de ani ne vom împuţina ca popor la 18 milioane. Familia nu este doar o problemă de credinţă şi de religie, ci şi o problemă de naţie, o problemă de popor român, o problemă de supravieţuire. Suntem datori să facem toate eforturile ca să redresăm familia care se destramă. Familia înseamnă părinţi şi copii laolaltă, nu doar părinţi care au copii şi nu mai au grijă de ei, şi nu doar copii care au părinţi, de care nu mai înţeleg să asculte. Există aşadar, o coeziune sfântă între cei ce au dat naştere copiilor şi copiii care trebuie să fie recunoscători pentru că au primit viaţă prin părinţii lor. Ni-i fură societatea şi ni-i fură năravurile rele. Copiii merg la şcoală şi chiar dacă în sala de clasă există o icoană, copiii sunt atraşi de discotecă, alcool, de sexualitate şi de droguri. Şi acestea din urmă de obicei câştigă, nu icoana din perete. De ce? Copilul o vrea-n perete, dar pentru că părinţii nu s-au îngrijit să-i dea copilului cei şapte ani de acasă şi aceasta înainte de a merge la şcoală.
      Învăţământul de astăzi are foarte multe carenţe şi numai de educaţia copiilor nu se ocupă, aproape nici de carte. Nu se învaţă cum trebuie să se înveţe nici în şcoli şi nici în universităţi. Dar credinţa se primeşte din braţele mamei. Celelate se adaugă treptat, încetul cu încetul. Pot adăuga aici şi mărturisirea mea, că eu tot de la mama mea am primit credinţa. Mi-amintesc de la vârsta pe cînd aveam trei ani, poate patru, şi maică-mea pe noi copiii ne închina la icoanele din perete. Ne lua de subţioară şi zicea aşa: Ajută Doamne cu bine, al doilea cu sănătate, al treilea Sfânta Treime să ne fie-ntr-ajutor şi ne punea să sărutăm icoanele şi să ne închinăm. Am 86 de ani şi n-am uitat cuvintele mamii cu care mă-nchinam la icoane. Unde sunt copiii noştri şi unde sunt mamele de astăzi. Părinţii sunt aceia care îi dau primii credinţa copilului şi dacă i-o dă el nu mai piere. Şcoala adaugă cât poate să adauge, ora de religie şi ea cât poate să adauge, dar adevărata temelie a credinţei o dă mama şi dacă se poate şi tata. De aceea fac un apel călduros şi sincer, de dragul nostru ca popor creştin să reîntemeiem soliditatea familiei în ţara noastră. Prin aceasta vom întări societatea, vom întări democraţia şi înţelesul libertăţii în adevăratul ei sens şi vom putea să privim cu mai multă încredere în viitorul nostru. Nu avem dreptul să disperăm, dacă pierdem şi speranţa atunci nu mai avem nimic de câştigat. De aceea să ne aducem aminte de Sfinţii Ioachim şi Ana, care au născut-o prin binecuvântarea lui Dumnezeu pe Sfânta Fecioară Maria, pe Maica Domnului. Au educat-o, i-au dăruit-o templului, templul a dăruit-o Bisericii şi ea este cea care L-a născut pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
      Căsnicia este binecuvântată de Dumnezeu prin Biserică prin Taina Cununiei iar scopul este acela de a naşte prunci, dar nu doar de a-i naşte ci şi de a-i creşte. 


*Predică rostită cu ocazia resfințirii Bisericii din Prundu Bârgăului, în data de 09.09.2007