sâmbătă, 19 mai 2012

Urcuşul cunoaşterii lui Dumnezeu...

Printre primele versete pe care le-am memorat în timpul studiilor teologice, fără îndoilală, că se numără şi acela care defineşte viaţa veşnică: Iar viaţa veşnică aceasta este: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis (Ioan 17, 3). Înţelegem că pentru a  fi vrednici de Împărăţia cerurilor e nevoie să-L cunoaştem din ce în ce mai bine pe Dumnezeu. Cunoaşterea lui Dumnezeu este un proces, un urcuş spre trepte tot mai înalte. Sfânta noastră Biserică a rânduit în duminicile a V-a şi a VI -a după Paşti două exemple de oameni care au ajuns la un grad înalt de cunoaştere a lui Dumnezeu. Este vorba despre femeia samarineancă şi despre orbul din naştere. Amândoi sunt oameni obişnuiţi, cu bune şi rele, cu păcate şi virtuţi, însă, oameni care nu sunt indiferenţi faţă de divinitate şi care-l caută pe Dumnezeu. Căutarea este prima treaptă în procesul cunoşterii lui Dumnezeu.O a doua treaptă este modul în care noi ca oameni îl percepem pe Dumnezeu. Este răspunsul pe care trebuie să-l dăm fiecare dintre noi la întrebările Mântuitorului: Cine zic oamenii că sunt eu? Cine ziceţi voi că sunt eu? Omul desigur că va răspunde omeneşte. Aici e taina credinţei noastre, că Dumnezeu S-a făcut om pentru ca nouă să nu ne fie aşa greu să-l recunoaştem. Femeia îl vede pe Mântuitorul Iisus Hristos ca pe un iudeu obişnuit: Femeia samarineancă I-a zis: „Cum!, tu, care eşti iudeu, ceri să bei de la mine, care sunt femeie samarineancă...?“ – Pentru că Iudeii nu au amestec cu Samarinenii – (Ioan 4, 9). Orbul din naştere le răspunde aşa vecinilor care-l întrebau cine l-a vindecat: Omul care se numeşte Iisus a făcut tină şi mi-a uns ochii şi mi-a zis: Mergi la scăldătoarea Siloamului şi te spală. Deci ducându-mă şi spălându-mă, mi-am dobândit vederea (Ioan 9, 11). Recunoaşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ca om, este cea de-a doua treaptă a cunoaşterii lui Dumnezeu:  Astăzi este începutul mântuirii noastre şi arătarea tainei celei din veac, Fiul lui Dumnezeu- Fiu al Fecioarei se face şi taina se binevesteşte (troparul Bunei vestiri).
Primele două trepte nu sunt, însă, suficiente în cunoaşterea noastră. Primele două trepte sunt la îndemâna fiecăruia dintre noi, dar ele sunt numai începutul. De la a doua treaptă omul primeşte harul lui Dumnezeu care-l ajută să urce celelalte trepte. Mântuitorul îi spune femeii samarinence: Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel care-ţi zice: Dă-Mi să beau!, tu ai fi cerut de la El, şi El ţi-ar fi dat apă vie(Ioan 4, 10). Orbul primeşte har  în momentul în care este dus în faţa fariseilor să le explice cum şi-a primit vederea, după cuvântul Mântuitorului: Dar mai înainte de toate acestea îşi vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni, predându-vă sinagogilor şi temniţelor, cu de-a sila ducându-vă la'mpăraţi şi la dregători din pricina numelui Meu.Şi fi-va pentru voi aceasta prilej de mărturisire;puneţi deci în inimile voastre să nu vă gândiţi de mai'nainte ce veţi răspunde;că Eu vă voi da gură, şi înţelepciune căreia toţi potrivnicii voştri nu-i vor putea sta'mpotrivă, nici să-i răspundă (Luca 21, 12-15). Din acest moment, ajutaţi de harul divin, ei îl recunosc pe Mântuitorul Iisus Hristos ca profet: Femeia I-a zis: „Doamne, văd că Tu eşti profet (Ioan 4, 19); Atunci i-au zis din nou orbului: „Tu ce zici despre el, că ţi-a deschis ochii?“ Iar el a zis: „E profet" (Ioan 9, 17). Iată şi cea de-a treia treaptă. Ultima treaptă este recunoaşterea Mântuitorului Hristos ca Mesia, ca Fiu al lui Dumnezeu. Este momentul de taină al fiecărui om, momentul în care suntem numai noi cu El, după ce am străbătut toate obstacolele. Samarineanca şi-a recunosut păcatul, orbul a trebuit să treacă peste două interogări ale fariseilor, dar amândoi au biruit răul, păcatul, necurăţia. Urmarea acestor biruinţe este cunoaşterea cea mai înaltă a lui Dumnezeu:  Şi a auzit Iisus că l-au dat afară. Şi, găsindu-l, i-a zis: „Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?“El a răspuns, zicând: „Şi cine este, Doamne, ca să cred în El?“Şi a zis Iisus: „L-ai şi văzut! şi Cel ce vorbeşte cu tine, Acela este“.Iar el a zis: „Cred, Doamne!“ Şi I s'a închinat (Ioan 9, 35-38). I-a zis femeia: „Ştim că vine Mesia Care Se cheamă Hristos; când va veni El, pe toate ni le va spune“.Iisus i-a zis: „Eu sunt, Cel care-ţi grăieşte“ (Ioan 4, 25-26).