duminică, 24 iulie 2011

Scurtă cronică a unei zile deosebite,


În mica noastră comunitate, ziua de 24 iulie 2011 a fost o zi de sărbătoare duhovnicească, prilejuită de participarea la Sfânta Liturghie a coralei "Sfântul Procopie" din Milişăuţi, judeţul Suceava, corală dirijată de bunul meu prieten Pr. Bogdan Lupăştean Barfă. De asemenea, bucuria noastră a fost întregită şi de participarea şi împreună slujirea Pr. Petru Lupăştean Barfă protopopul Rădăuţilor, care a rostit şi un cuvânt de învăţătură credincioşilor parohiei Băiţa. Pe lângă cântările Sfintei Liturghii, Corala "Sfântul Procopie" a susţinut un mic recital de cântări religioase şi au impresionat nu numai prin cântare ci şi prin straiul popular bucovinean, dăruind sărbătorii noastre toate ingredientele unei zile deosebite.
Pentru aleşii noştri oaspeţi, bunii credincioşi ai parohiei noastre au pregătit o agapă frăţească.
Mulţumim Bunului Dumnezeu pentru această zi şi-L rugăm să ne dăruiască întotdeauna asemenea fericite prilejuiri de a ne spori credinţa şi dragostea creştină.

luni, 4 iulie 2011

Dor de Mitropolitul Bartolomeu,

<!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


Axion


de Valeriu Anania


M-apropii de tine cu dulce sfială,

ca aburul gliei de slava domoală,

şi cumpăn văzduhul ca norul stingher,

uşor pentru humă, prea greu pentru cer.


Mă bucur de tine cu dulce cântare,

ca scoica-ntr-o undă, ca roua-ntr-o floare,

că numai prin tine suflarea-mi scânteie

a opta lumină pe reci curcubeie.


Mă mântui prin tine cu dulce minune,

cum gândul nu ştie, cum graiul nu spune,

cum numai oglinda făptură mi-o-ngână,

cu-o faţă-n lumină, cu alta-n ţărână.


Şi cântu-te, Doamnă, cu dulce uimire,

cu inima prinsă pe strună subţire,

ca steaua-ntr-o rază, ca măru-n parfum,

cercând veşnicia pe clipa de-acum.

Incursiuni în Filocalie,1. Despre vorbire în general


"Patru sunt mijloacele deosebite care pregătesc mintea spre a putea grăi:
- harul şi fericirea ce vine de sus în chip suprafiresc
- curăţia câştigată prin nevoinţa cea după Dumnezeu şi care poate să readucă sufletul la frumuseţea străveche
- experienţa învăţăturilor de jos, câştigată prin educaţia omenească şi prin deprinderea înţelepciunii de afară
- blestemata şi drăceasca amăgire pusă în lucrare de mândrie şi de viclenia dracilor şi strâmbarea firii." (Sfântul Petru Damaschin, Cartea a doua: Douăzeci şi patru de cuvinte scurte (sinoptice) şi pline de toată cunoştinţa duhovnicească, în Filocalia Sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii, vol. 5, p. 171.)
În vremurile noastre se vorbeşte mult şi mă întreb de unde se adapă mintea noastră spre a putea grăi? Iar răspunsul vine foarte greu...

2. Sfaturi pentru cei căsătoriţi

" Toate lucrurile bune pe care le puteţi face, faceţi-le: nu defăimaţi pe nimeni, nu furaţi de la nimeni, nu minţiţi faţă de nimeni, nu vă înălţaţi faţă de nimeni, nu urâţi pe nimeni, nu vă despărţiţi de adunările de la slujbele din biserică, pătimiţi împreună cu cei lipsiţi, nu pricinuiţi nimănui sminteală; de aceea ce e al altuia să nu vă apropiaţi; îndestulaţi-vă cu ceea ce vă pregătesc femeile voastre. De veţi face aşa, nu veţi fi departe de Împărăţia cerurilor"(Sfântul Ioan Scărarul Scara Dumnezeiescului urcuş în Filocalia vol. 9, p. 60).
N-ar fi nici mult şi nici greu dar ar trebui să vrem şi aici apar problemele...