luni, 4 iulie 2011

Incursiuni în Filocalie,1. Despre vorbire în general


"Patru sunt mijloacele deosebite care pregătesc mintea spre a putea grăi:
- harul şi fericirea ce vine de sus în chip suprafiresc
- curăţia câştigată prin nevoinţa cea după Dumnezeu şi care poate să readucă sufletul la frumuseţea străveche
- experienţa învăţăturilor de jos, câştigată prin educaţia omenească şi prin deprinderea înţelepciunii de afară
- blestemata şi drăceasca amăgire pusă în lucrare de mândrie şi de viclenia dracilor şi strâmbarea firii." (Sfântul Petru Damaschin, Cartea a doua: Douăzeci şi patru de cuvinte scurte (sinoptice) şi pline de toată cunoştinţa duhovnicească, în Filocalia Sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii, vol. 5, p. 171.)
În vremurile noastre se vorbeşte mult şi mă întreb de unde se adapă mintea noastră spre a putea grăi? Iar răspunsul vine foarte greu...

2. Sfaturi pentru cei căsătoriţi

" Toate lucrurile bune pe care le puteţi face, faceţi-le: nu defăimaţi pe nimeni, nu furaţi de la nimeni, nu minţiţi faţă de nimeni, nu vă înălţaţi faţă de nimeni, nu urâţi pe nimeni, nu vă despărţiţi de adunările de la slujbele din biserică, pătimiţi împreună cu cei lipsiţi, nu pricinuiţi nimănui sminteală; de aceea ce e al altuia să nu vă apropiaţi; îndestulaţi-vă cu ceea ce vă pregătesc femeile voastre. De veţi face aşa, nu veţi fi departe de Împărăţia cerurilor"(Sfântul Ioan Scărarul Scara Dumnezeiescului urcuş în Filocalia vol. 9, p. 60).
N-ar fi nici mult şi nici greu dar ar trebui să vrem şi aici apar problemele...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu